Tumblelog by Soup.io
  • chaffinch22
  • cigarette04
  • ula
  • franklymydear
  • Billie
  • unicorn792
  • hlaskology
  • zyrafa
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 12 2019

2875 755e 500
Reposted frompiehus piehus viaoll oll
1041 8edf 500
Reposted fromperseweracje perseweracje viaoll oll

June 04 2019

9225 c822 500

May 29 2019

Znali się z sobą niedługo, lecz wiele
— Mickiewicz
Reposted fromniewiastqa niewiastqa viafrytkatosia frytkatosia
Kochać znaczy zaopiekować się czyjąś samotnością i nie starać się ani jej zburzyć, ani nawet poznać.
— Guillaume Musso, "Ponieważ Cię kocham"
Reposted fromPurpleRibbon PurpleRibbon viafrytkatosia frytkatosia
4175 d7fc 500
Reposted fromIzzy721 Izzy721 viafrytkatosia frytkatosia
Czasami warto zadać sobie pytanie "Czy warto żyć?"
— Loca
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viairmelin irmelin
To uczucie, że ktoś cię chce i pożąda, było uzależniające.
— L.J. Shen - "Odcień północy"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viafrytkatosia frytkatosia
Nasza kultura opiera się na nadmiarze, nadprodukcji, w rezultacie czego nasze doświadczenie zmysłowe stopniowo coraz bardziej traci na wyrazistości. Warunki współczesnego życia - materialnej obfitości, namnożenia rzeczy - osłabiają naszą zdolność odczuwania. (...) Dziś ważne jest uleczenie naszych zmysłów. Musimy się nauczyć więcej widzieć, słyszeć i odczuwać.
— Susan Sontag, "Przeciw interpretacji i inne eseje"
Reposted fromFlau Flau viagreywolf greywolf
Reposted fromshakeme shakeme viaplants plants
Reposted fromshakeme shakeme viaplants plants
Reposted fromshakeme shakeme viaplants plants
Reposted fromshakeme shakeme viaplants plants
5324 44bd 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viagreywolf greywolf
6593 81e3
Reposted fromapotheosis apotheosis viagreywolf greywolf
Trzeba się nauczyć zapominać o cudzych obietnicach.
— Henning Mankell.
Reposted fromnutt nutt viafrytkatosia frytkatosia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl